[NL] Niet ‘fair’

Voor wie mij (nog) niet kent: ik was geboren en getogen in Nederland, maar woon en werk tegenwoordig in Engeland. Engels is inmiddels mijn eerste taal geworden, maar mijn Nederlands heb ik gelukkig niet verleerd.

Zowel Nederlands als Engels vind ik prachtige talen, maar ik word af en toe onpasselijk van hoe Nederlandstaligen overmatig gebruik proberen te maken van Engelstalige termen. Daarmee doen ze naar mijn mening beide talen onrecht aan.

Door hier af en toe aandacht aan te besteden, hoop ik schrijvers aan te moedigen toch vooral klare (eigen) taal te gebruiken.

Vandaag viel mijn oog op plattelandsfair.nl.

Image and video hosting by TinyPic

Ach nee toch, dit begint wat mij betreft al helemaal verkeerd met de naam. De makers van de website, of in elk geval de schrijvers van de teksten erop, hebben er zelf ook moeite mee, aangezien men het ene moment aan de PlattelandsFair (één woord) en het andere moment aan de Plattelands Fair (twee woorden) refereert. Tja, als je het nu gewoon plattelandsbeurs had genoemd, had je dat hele probleem ontweken.

De rest van de pagina’s wordt er niet beter op. Dat de Nederlandse taal de Engelstalige termen website en homepage heeft ingeburgerd, is tot daar aan toe. Taal evolueert en ik heb geen bezwaar tegen het overnemen van woorden uit andere talen, alleen tegen het onnodig en vooral tegen het onjuist gebruiken van anderstalige termen. Plattelandsfair.nl staat hier helaas vol mee.

Om te beginnen is die naam, plattelandsfair, dus al onnodig én verkeerd; juist Engels zou country fair (twee woorden) zijn, maar in een Nederlandstalig tekstverband nog altijd onnodig. Plattelandsbeurs is gewoon lekker Nederlands en volkomen gepast. Dat woord home op de hoofdpagina is helemaal overbodig, dus dat laat je weg. Weekend is ook een in Nederlands ingeburgerde term, maar omdat het gecombineerd woord met Pasen, lijkt me paasweekeinde toch netter dan paasweekend.

De naam van de locatie kun je als organisator van een evenement niet wijzigen, maar ik zou er bij de eigenaren van de TT Hall in Assen toch op aandringen. TT Hall is weliswaar niet onjuist, en past bij de ongetwijfeld internationale aspiraties van de eigenaren, maar een creatieveling kan wellicht met een Nederlandse naam komen die ook bij niet-Nederlandstaligen niet al te moeilijk van de tong zal rollen.

“De PlattelandsFair is een unieke combinatie van een gezellige eigentijdse Indoor Countryfair en een tentoonstelling van historische landbouwtechniek. De outdoor-lifestyle van nu ontmoet er het plattelandsleven van toen in een gezellige landelijke sfeer.”

Brrrr! Als je dan echt Engelstalige termen moet gebruiken, schrijf ze dan goed! Dus: indoor country fair (drie woorden, geen hoofdletters) in plaats van Indoor Countryfair, en outdoor lifestyle (twee woorden, zonder koppelteken) in plaats van outdoor-lifestyle.

Maar als ik lees dat de bezoekers onder meer kunnen zien hoe klompen worden gemaakt, zou het dan niet veel beter zijn om voor dit hartstikke Hollandse evenement helemaal Nederlandstalig te gaan? Als we alleen letterlijk vertalen zouden we veelvuldig gebruik van dezelfde woorden zien — wellicht was dat de reden dat men voor de verbasteringen van Engelse woorden koos — maar met een beetje creativiteit kun je daar prima omheen werken; de Nederlandse taal biedt je genoeg woorden.

Wat dacht je van deze variatie:

“De plattelandsbeurs is een unieke combinatie van een gezellig, eigentijds, overdekt plattelandsevenement en een tentoonstelling van historische landbouwtechniek. Het buitenleven van nu ontmoet er het plattelandsleven van toen, in een gezellige landelijke sfeer.”

Prima toch?

‘t Is dat ik het paasweekeinde zelf moet werken, anders zou ik er zo heen gaan…! 🙂

This work is licensed under a Creative Commons Licence. (Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.)